Beeldscherm Kalibratie (B2B)

Praktijkgerichte training voor gevorderde service technici

Omschrijving
In deze training leer je een beeldscherm of televisietoestel correct af te stellen (na een reparatie of een service-interventie) om een optimale en op de gebruikssituatie aangepaste beeldkwaliteit af te leveren. Hierbij wordt specifiek ingegaan op een aantal technische aspecten die daarbij van belang zijn zoals:

 • Hoe je het beeld kunt aanpassen aan de kijkomgeving/normen en wensen van de gebruiker;
 • Hoe je de juiste kleurstelling/kleurverzadiging behaalt en welke aspecten daarbij van belang zijn;
 • Hoe je de kleurtemperatuur op de juiste/gewenste waarde instelt;
 • Het behalen van maximaal detail in zowel de donkere als de lichte delen van het beeld (het tegengaan van ‘clipping’ en/of ‘blackcrush’);
 • Hoe je zoveel mogelijk diepte in het beeld kunt verkrijgen voor een optimalere 3D kijkervaring;
 • Welke aspecten de geometrie van het beeld beïnvloeden en hoe je deze zo correct mogelijk kunt instellen;
 • Hoe je effecten zoals artifacts, red push, edge enhancement, halo’s etc. kunt tegengaan;

Public cible
Deze training is bedoeld voor professionele TV-technici, die regelmatig service verlenen aan toestellen in professionele (B2B) omgevingen. Na afloop ben je in staat om zelfstandig beeldschermen te kalibreren en af te stellen conform de specificaties van de gebruiker en afgestemd op de gebruikssituatie/toepassing.

Durée et nature de la formation
Deze training wordt gegeven in klassikale vorm en beslaat in totaal 2 dagdelen. Tijdens het eerste dagdeel wordt m.b.v. demonstraties door de instructeur de theorie behandeld. In deel 2 van de training gaat de cursist zelf aan de slag aan de hand van een aantal concrete en praktijk gerelateerde opdrachten.

Toetsing en afronding
Het theoretische gedeelte wordt getoetst door middel van een digitale toets met open en meerkeuze vragen. Het praktijkgedeelte wordt afgesloten met een Proef van Bekwaamheid. Bij een voldoende score op beide toetsen ontvangt de cursist een Certificaat.
Deze specialisatie is een Module behorende bij de Opleiding Service & Reparatietechnicus – Specialist.

Conditions d'entrée
Pour participer à cette formation, les candidats doivent posséder les compétences, l'expérience et le niveau de connaissances suivants :

 • Diploma MBO Elektrotechniek of vergelijkbaar niveau o.b.v. aantoonbare werkervaring;
 • Gedegen kennis van beeldtechniek en elektronica;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als TV-technicus;
 • Hoog kwaliteitsbewustzijn en nauwkeurigheid van werken;
 • Enige affiniteit met kleur- en lichtinstellingen of een goed ontwikkeld kleurgevoel.

Tarifs et disponibilités
De prijs van deze training bedraagt € 395,- per cursist, exclusief btw en kosten voor eindtoets en certificaat (zie verder Tarifs).
La taille minimale du groupe est de 4 étudiants. Avec une participation suffisante, cette formation est offerte tout au long de l'année. 
Renseignez-vous sur les possibilités via notre Formulaire de contact op deze website.