Buiten-garantie reparaties

Indien een reparatie buiten de (fabrieks-)garantie en/of DOA voorwaarden valt (bijvoorbeeld in geval van val- stoot- of gebruiksschade), ontvangt u van ons in de meeste gevallen vooraf  een prijsopgave (telefonisch of per e-mail). Bij een reparatie aan huis, wordt in sommige gevallen en als dat mogelijk is direct ter plaatse een mondelinge prijsopgave door onze technicus afgegeven. Indien u van ons  geen prijsopgave heeft ontvangen, noch er op enerlei andere wijze een prijsafspraak met u is gemaakt, dan zijn de onderstaande tarieven van toepassing. Let wel: de tarieven op onze prijsopgave kunnen afwijken van onderstaande tarieven, (mede) afhankelijk van de daadwerkelijk uit te voeren werkzaamheden en/of eventuele afspraken met de desbetreffende fabrikant van het apparaat.

Arbeidsloon Voorrijkosten Transportkosten Ophalen/Retour Behandelingskosten Vernietigingskosten
Eenvoudige reparatie
€ 70,00
€ 69,50
€ 14,95 / € 29,95
€ 58,00 / 1 way
€ 18,00
n.v.t.
Standaard reparatie
€ 94,00
€ 69,50
€ 14,95 / € 29,95
€ 58,00 / 1 way
€ 18,00
n.v.t.
Uitgebreide reparatie
€ 114,00
€ 69,50
€ 14,95 / € 29,95
€ 58,00 / 1 way
€ 18,00
n.v.t.
Complexe reparatie
€ 149,00
€ 69,50
€ 14,95 / € 29,95
€ 58,00 / 1 way
€ 18,00
n.v.t.
Prijsopgave of Onderzoek
€ 42,50
€ 69,50
€ 14,95 / € 29,95
€ 58,00 / 1 way
n.v.t.
€ 6,35

Alle bedragen zijn inclusief BTW.
– Eventueel benodigde onderdelen zijn niet inbegrepen, deze worden indien van toepassing apart gespecificeerd op onze prijsopgave.
– Bovenstaande tarieven zijn indicatief, de prijsopgave is doorslaggevend en (nadat deze is geaccordeerd) bindend.

Toelichting op de tarieven en kosten

1. Arbeidsloon

Het tarief dat wordt berekend is afhankelijk van de aard en duur van de werkzaamheden (bijv. moeten er wel/geen onderdelen worden vervangen, zo ja welke onderdelen, binnen welk tijdsbestek kan dit worden uitgevoerd, etc). Welk arbeidsloontarief voor de reparatie van uw Product van toepassing is wordt tijdens het onderzoek/de diagnosestelling door ons vastgesteld en op de prijsopgave vermeld.

2. Voorrijkosten

Deze kosten zijn van toepassing wanneer wij aan huis of op een externe locatie service verlenen. Onze monteur/chauffeur rijdt met een service bus naar een vooraf opgegeven adres om de benodigde servicewerkzaamheden ter plaatse uit te voeren. De kosten die hieronder vallen betreffen bijvoorbeeld reistijd, autokosten, etc. De voorrijkosten zijn tevens van toepassing indien een Product, na een huisbezoek mee moet worden genoemen voor verdere dienstverlening op een locatie van CE Repair Services.

3. Transportkosten

Deze kosten worden berekend voor het verzenden of vervoeren (via PostNL) van een Product, wanneer de serviceverlening wordt uitgevoerd op onze eigen locaties/werkplaatsen. Indien u het Product zelf komt brengen en afhalen (alleen mogelijk op afspraak en in een aantal vestigingen) worden geen transportkosten in rekening gebracht. 

 Retourtransport ‘klein formaat’ pakketzending: € 14,95 inclusief btw.
 Retourtransport ‘groot formaat’ pakketzending: € 29, 95 inclusief btw.
 Ophaal of retourtransportzending CE Logistics: € 58,00 inclusief btw.

-Toelichting transport- & handeling kosten pakketzending:
Let op: CE Repair Services kan bij het vervoer door derden zoals, PostNL, niet verantwoordelijk worden gehouden van transportschade.

Klein betreft: producten inclusief verpakking tot een maximumformaat van 100x50x50cm en tot een gewicht van 9 kg. Bijvoorbeeld: Alle klein huishoudelijk- en audio- producten alsmede tv’s tot 43 Inch. Wij hanteren de verzendvoorwaarde van PostNL. 

Groot betreft: producten inclusief verpakking tot een maximumformaat van 176x78x58 cm tot een gewicht van 23 kg. Wij hanteren de verzendvoorwaarde van PostNL.

CE Logistics: deze logistieke dienstverlener (onderdeel van CE Services Group) is ingericht op het transport van te repareren en gerepareerde consumentenelektronica producten. 176 x78x58 cm tot een gewicht van 23 kg. De maximale transportschade aansprakelijkheid van CE Logistics is, uitsluitend bij een aan CESG verwijtbare transportschade of vermissing van het Product, beperkt tot de dagwaarde van het betreffende Product met een maximum van € 500,00 inclusief btw. De waardebepaling van een Product geschiedt op basis van toepassing van de Afschrijvingstabel (gemiddelde gebruiksduurverwachtingen) van Techniek Nederland. CESG is gerechtigd de Klant een vervangend Product te sturen i.p.v. een vergoeding uit te keren.

4. Ophalen/Retour

Op de dag van uw voorkeur komen de servicekoeriers van CE Logistics Services het apparaat bij u ophalen en zij bezorgen deze na reparatie ook weer op afspraak bij u terug.  Het enige wat u hoeft te doen is zorgen dat het product op de dag van ophaling onverpakt gereed staat op de deurmat (van de voordeur). De servicekoerier heeft speciaal verpakkings- en beschermingsmateriaal bij zich en de wagens zijn voorzien van een speciale inrichting om ervoor te zorgen dat het product veilig en zonder (transport)schade kan worden vervoerd.

5. Behandelingskosten

Dit betreft kosten voor bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ondersteunende werkzaamheden zoals planning, administratie, werkvoorbereiding, onderdelenvoorziening, etc. Deze kosten worden altijd bij verrichte dienstverlening door ons in rekening gebracht.

6. Vernietigingskosten

Deze kosten worden berekend voor het op een milieuvriendelijke wijze afvoeren en (laten) vernietigen van een product en zijn van toepassing indien u hebt aangegeven afstand te willen doen van een product dat in onze werkplaats in behandeling is.  Voor het afvoeren van  elektronica en elektrische apparaten gelden speciale (milieu) eisen en door de afvalverwerkers worden hiervoor kosten in rekening gebracht, welke wij doorbelasten.

7. Onderzoekskosten

Deze kosten worden in rekening gebracht wanneer wij onderzoek hebben uitgevoerd naar de oorzaak van een klacht of het product fysiek hebben onderzocht en eventueel hebben getest. Behandelinsgkosten zijn hierbij inbegrepen. In alle gevallen stellen wij een diagnose:

a. De klacht is geconstateerd.
Tijdens ons onderzoek hebben wij de oorzaak van de klacht vastgesteld en het betreffende onderdeel of onderdelen geïdentificeerd. U ontvangt een prijsopgave (zie hieronder) van de kosten voor herstel van uw Product.

b. De klacht is niet geconstateerd (‘No Fault Found’).
Tijdens ons onderzoek en uitgebreid testen hebben wij de klacht niet kunnen reproduceren of is vastgesteld dat uw Product conform de specificaties functioneert. Uit voorzorg plaatsen wij de laatste softwareversie op uw apparaat, voor zover mogelijk en van toepassing.

Onderzoek en Prijsopgave bij reparaties aan huis

Indien u wenst te laten onderzoeken of de reparatie van uw product technisch en/of economisch gezien verantwoord is, ontvangt u altijd vooraf een prijsopgave (telefonisch of per e-mail). In sommige gevallen en als dat mogelijk is, wordt tijdens een huisbezoek direct ter plaatse een mondelinge prijsopgave door onze technicus afgegeven. N.a.v. de prijsopgave heeft u de volgende mogelijkheden:

  1. U gaat akkoord: de benodigde onderdelen en/of software worden bij de leverancier besteld en na ontvangst daarvan wordt een bezoekafspraak met u ingepland waarbij de reparatie overeenkomstig de prijsopgave wordt uitgevoerd. Het totaalbedrag zoals op de prijsopgave is aangegeven dient direct (bij voorkeur per pinbetaling) te worden voldaan.
  2. U gaat niet akkoord: kosten voor het onderzoek en opstellen van de prijsopgave worden in rekening gebracht. Indien we bij u op locatie zijn geweest dient u ook voorrijkosten te betalen.

Onderzoek en Prijsopgave bij reparaties in de werkplaats

Indien u wenst te laten onderzoeken of de reparatie van uw product technisch en/of economisch gezien verantwoord is, willen wij dit graag doen. Hiervoor moeten wij het product fysiek kunnen onderzoeken in onze werkplaats. Bij werkplaats reparaties hanteren wij een prijsopgavegrens van € 75,00. Dit bedrag is inclusief BTW en behandelingskosten. Deze kosten worden separaat vermeld op de prijsopgave. Voordat de reparatie wordt uitgevoerd ontvangt u een prijsopgave, behalve wanneer de totale kosten onder de prijsopgavegrens uitkomen. N.a.v. de prijsopgave heeft u de volgende mogelijkheden:

  1. U gaat akkoord: de op de prijsopgave vermelde onderdelen worden t.b.v. uw Product besteld. Zodra deze bij ons binnen zijn, wordt uw Product, overeenkomstig de prijsopgave gerepareerd. De betaling van het totaalbedrag zoals vermeld in de prijsopgave dient voor retourzending van het Product (of bij afhaling direct per pinbetaling) te worden voldaan. Indien u een aanbetaling heeft gedaan, wordt deze in mindering gebracht op het totaalbedrag zoals vermeld op de prijsopgave.
  2. U gaat niet akkoord, apparaat retour: u ontvangt, na betaling van de onderzoekskosten en eventuele transportkosten, uw product retour.
  3. U gaat niet akkoord, apparaat vernietigen: de onderzoeks- en vernietigingskosten worden in rekening gebracht en uw product wordt vernietigd en afgevoerd volgens de wettelijke milieubepalingen.

Coulance

In voorkomende gevallen kan door de fabrikant (na goedkeuring) coulance worden toegepast op de reparatiekosten. Het door de fabrikant toegekende coulancebedrag wordt separaat vermeld op de prijsopgave. De coulance tarieven kunnen per fabrikant verschillen en zijn uitsluitend voorbehouden aan de fabrikant. CESG heeft geen enkele invloed hierop. Voor een coulance aanvraag dient altijd vooraf  een kopie van de aankoopnota in ons bezit te zijn.

Verzending

Voor het insturen van een apparaat ter reparatie naar onze werkplaats kunt u desgewenst gebruik maken van PostNL. Voor de actuele verzendtarieven verwijzen wij u naar de website van PostNL. Uit oogpunt van extra service bestaat tevens de mogelijkheid om uw apparaat door PostNL bij u te laten afhalen. Hiervoor berekenen wij een toeslag van € 27,50, welke separaat in rekening wordt gebracht.